بدينوسيله به اطلاع ميرساند
گردهمايي بزرگ آزمايشگاهيان دامپزشكي كشور روز سه شنبه مصادف با پنجمين روز از هفته دامپزشكي مورخ ٩٦/٠٧/١٨، در محل سالن حجاب واقع در خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن غدير برگزار ميشود
هدف از برگزاري اين گردهمايي كه بامحوريت مركز ملي تشخيص، مطالعات كاربردي سازمان دامپزشكي كشور و با همكاري انجمن صنفي آزمايشگاهيان دامپزشكي ايران برگزار ميشود ، معرفي توانمندي هاي آزمايشگاه هاي دامپزشكي دولتي و غير دولتي كشورو بررسي تعاملات اين دو بخش مي باشد

لازم به ذكر است حضور در اين گردهمايي منوط به دريافت دعوتنامه از ستاد برگزاري گردهمايي مي باشد .
تلفن تماس ستاد برگزاري :
٦٦٥٦٣٣٨٤-٠٢١